Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Misyonumuz

Uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programı ile sağlık alanındaki kişi ve kuruluşların sekretarya hizmetlerini çağın gereklerine uygun şekilde yürüten, tanı ve tedavileri kaydedip arşivleyen, yazılı ve sözlü iletişim kurarak sağlık hizmeti alan ve verenlere zaman ve emek tasarrufu sağlayan tıbbi sekreterler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Vizyonumuz

Kaliteli eğitim, etkin araştırma ve donanım üstünlüğü nedeniyle sağlık sektöründe aranılan tıbbi sekreterler yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir.

Amaçlar

  • Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik konusunda tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
  • Mesleği ile ilgili bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
  • Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile ilgili yeterli olacak düzeyde tıbbi terminolojiye ve yabancı dil bilgisine sahip olmak.
  • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek.
  • Sağlık Hizmetleri ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve hasta hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
  • Tıbbi Sekreterlik ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.

 

Hedefler

Sağlık alanında görev yapan kişi ve kuruluşların ihtiyacı olan verileri, bilimsel kurallara göre toplama, düzenleme, sunma, paylaşma ve uluslar arası hastalıkların kodlanması sistemine uygun olarak hastalık kodlamalarının oluşturularak sisteme kaydedilmesi ve hastane bilgi sistemini kullanabilme becerisi kazandırmak.