Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Misyonumuz

Tıbbi laboratuar Teknikleri programında amacımız eğitim süresince, uluslararası standartlarda, ön lisans düzeyinde nitelikli Sağlık Teknikeri yetiştirmek olup, Tıbbi laboratuar teknikerlerini zamanın gerektirdiği bilimsel teknolojik gelişmelerle donanımlı hale getirmektir.

Vizyonumuz

Eğitim, öğretim ve toplum hizmetlerini evrensel standartlarda yürüterek, ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek öğretim kalitesine sahip bir eğitim merkezi olmak,Tıbbi laboratuar teknikerlerinin yetiştirilmesinde birincilikle tercih edilen eğitim kurumu olmak, bilimsel ve teknolojik gelişimlere açık, topluma katkı yapan, saygın bir sağlık eğitim ve öğretim programı olmaktır.

Amaçlar

•Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
•Laboratuar cihazlarının bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
•Laboratuar eksiklerini belirlemek ve istekte bulunmak
•Hastadan biyolojik materyalleri (kan, idrar, kültür vs.) almak
•Hastadan alınan örneklerin uygun şartlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak
•Materyalleri analize hazırlamak
•Materyal analizlerini ( biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik hematolojik vs.) yapmak
•Materyal analiz sonuçlarını kontrol etmek
•Materyal analiz sonuçlarını laboratuar uzmanına ulaştırmak
•Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak
•Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek

Hedefler

Tıp ve sağlık sektöründe işletme yapısı ve organizasyonu sistematiğinde tıbbi laboratuar hizmetleri alanında çalışacak meslek elemanlarına: hizmet sunan, yararlanan kişi ve kuruluşların teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin (Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji-Parazitoloji ve Sitogenetik vb.) yöntemleri kullanabilen, bulguları elde edebilen, düzenleyen, amaca uygun paylaşım ve kullanıma sunabilen, mesleği ile ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, iyi düzeyde dil becerisine sahip, mesleki düzeyde nitelikli iletişim kurabilen, disiplinli çalışma ortamlarına uyum sağlayan, mesleki etik değerleri ilke edinmiş, toplam kalite felsefesini benimseyen, alanına çalışmalarıyla katkı sağlayan yeterlikler kazandırmaktır.